Category: Bảng Giá

Bảng giá thiết kế Kiến Trúc, Kết Cấu, Nội Thất

Bảng giá Áp dụng từ tháng 06-2018 trở đi Giảm 10% trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế khi khách hàng dùng 2 gói Thiết kế xây…