Category: Giường ngủ gỗ công nghiệp

Giường gỗ công nghiệp đẹp

Giá: 2.800.000VNĐ/Bộ 1800x2000x300(750)mm. Mã Số: NT0020.         2.700.000VNĐ/Bộ 1600x2000x300(750)mm.         2.600.000VNĐ/Bộ 1400x2000x300(750)mm.         2.400.000VNĐ/Bộ 1200x2000x300(750)mm. 1 Bộ: Bao gồm…

Giường gỗ công nghiệp chân gỗ tự nhiên

Giá: 2.900.000VNĐ/Bộ 1800x2000x350(750)mm. Mã Số: NT0031.         2.800.000VNĐ/Bộ 1600x2000x350(750)mm.         2.700.000VNĐ/Bộ 1400x2000x350(750)mm.         2.500.000VNĐ/Bộ 1200x2000x350(750)mm. 1 Bộ: Bao gồm…